Wat we
doen

Klomps Bouwbedrijf bouwt al jarenlang in diverse branches. Of het nu gaat om seriematige woningbouw of een unieke woning of kantoor: wij zorgen dat we aan jouw wensen voldoen. Daarvoor denken we met je mee en nemen we je veel regelwerk uit handen. Met onze kennis, aanpak en uitvoering realiseren we ook jouw project op hoog niveau.

Bijzondere gebouwen vergen een bijzondere aanpak. Zo hebben we verschillende bedrijfspanden, schoolgebouwen en zorginstellingen ontwikkeld. Door in een vroeg stadium aan te haken, kunnen we in het voortraject snel inzicht geven in de vorm, de uitvoering en de kosten. Zo realiseren we uiteindelijk een zo inzichtelijk mogelijke en efficiënte uitvoering met als resultaat een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw.

Nieuwbouw

Klomps Bouwbedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwwoningplannen van kleine hoeveelheden tot grote hoeveelheden. Dit soort woningbouw vraagt veel inzicht, expertise en organisatievermogen van een bouwbedrijf. Bovendien is het van belang dat de communicatielijnen binnen het bedrijf maar ook naar jou, als koper van de woning, kort zijn om doelmatig te kunnen plannen en werken. Al meer dan 60 jaar bewijzen we dat we deze kwaliteit kunnen leveren.

Daarnaast heeft Klomps Bouwbedrijf vele utiliteitsprojecten uitgevoerd voor zakelijke opdrachtgevers. Je kunt dus uitstekend bij ons terecht als je ideeën hebt voor een nieuw kantoor of een kantorencomplex. Door onze ervaring op dit gebied kunnen we je een goede basis bieden voor het uitwerken van jouw ideeën en het meedenken over mogelijke alternatieven. We hebben niet alleen veel kennis over het bouwen, maar ook over de bijkomende zaken met betrekking tot regelgeving als bijvoorbeeld arbo-eisen en brandveiligheidsnormen. We kunnen je veel werk uit handen nemen als het gaat om aanvragen van benodigde vergunningen of toepassing van de milieuwetgeving en andere overheidszaken.

Verbouw

Een gebouw verbouwen kan om allerlei redenen. Een pand uitbreiden of verduurzamen. Of misschien moet de indeling anders van bijvoorbeeld een keuken of badkamer. Op elk gebied denken wij met je mee zodat het eindresultaat precies is wat je voor ogen hebt. Samen bouwen we aan jouw toekomst. Wij hebben diverse ketenpartners in ons netwerk die kunnen helpen in de zoektocht naar de technische mogelijkheden van verduurzamen maar ook in de financieringsmogelijkheden van deze verduurzaming.

Renovatie en Onderhoud

Wij werken zowel voor particulieren als woningbouwcorporaties waarbij we groot onderhoud, mutatie-onderhoud en preventief onderhoud uitvoeren. Waar onderhoud voorheen een sluitstuk was, is onderhoud tegenwoordig het vertrekpunt. Daarbij staan wij aan de vooravond van een circulaire economie. Circulair bouwen is de toekomst.

Wij verzorgen de volgende soorten onderhoud:

  • Renovatie/Groot Onderhoud. Een renovatie is een ingrijpende gebeurtenis, vooral als u, als bewoner of gebruiker, tijdens de renovatie in de woning blijft wonen. De overlast dient tot een minimum beperkt te blijven en van zo kort mogelijke duur te zijn. Een renovatie stelt hoge eisen aan de uitvoering en hoort geen afbreuk te doen aan het karakter van de woning.
  • Dagelijks onderhoud. Ons gekwalificeerde team voert tegen een vooraf overeengekomen tarief onderhoudsklussen uit.
  • Meerjarenonderhoud. Adviseren, begeleiden en uitvoeren van totaalonderhoud van gebouwen. Klomps Bouwbedrijf zorgt ervoor dat vastgoed na realisatie nog zeker 25 jaar in goede conditie blijft. Daardoor kun jij je bezighouden met jouw kernactiviteiten.
  • Zorgvraagstukken. Door vergrijzing en snel veranderende regelgeving dien je snel te schakelen. Voor ons betekent het dat wij steeds vaker activiteiten uitvoeren in de bewoonde omgeving. Hiervoor is een dienstverlenende aanpak nodig. Onze medewerkers zijn dit gewend. Daardoor ontzorgt Klomps Bouwbedrijf jou daarbij totaal.

Restauratie

Restaureren is één van onze specialiteiten. Wij zijn in ons element bij werkzaamheden aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan monument met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. Deze vakkundige restauratiewerkzaamheden voert ons partnerbedrijf Timmer- en aannemersbedrijf De Vries uit Hummelo vakkundig uit.

Timmer- en aannemersbedrijf de Vries is in het bezit van het keurmerk ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf’. Daarnaast beschikt De Vries al ruim 125 jaar over de kennis en ervaring om al dan niet monumentale panden in oorspronkelijke staat te restaureren, renoveren of te onderhouden.

Planontwikkeling

Heb je grond beschikbaar waarop je wilt gaan bouwen en heb je hulp nodig bij de ontwikkeling van deze plannen? Of is er een deel van een gebouw waarmee je aan de slag wilt, maar je weet niet hoe? Vraag ons dan om mee te denken op dit gebied.

Een voorbeeld van planontwikkeling is dat we ons verdiepen in de vraag hoe we een kantoorpand kunnen verbouwen tot een serie woningen. Maar we kunnen ook een plan ontwikkelen voor een onbebouwd gebied in een stad of dorp en dat vervolgens vermarkten. De ontwikkeling van zulke plannen kan op eigen initiatief of op basis van jouw vraag.