Onze
specialiteiten

In de afgelopen jaren hebben wij als bouwbedrijf ons een aantal specialiteiten eigen gemaakt met betrekking tot onderhoud, renovatie en nieuwbouw.

Enerzijds hebben deze specialiteiten te maken met het willen bijdragen aan een goede leefbaarheid van onze omgeving en dus een goede toekomst bieden voor onze medemens. Anderzijds zijn wij van mening dat het continu zoeken naar de beste oplossingen in zowel producten als processen moet leiden tot een vermindering van faalkosten in de bouw.

Deze manier van denken draagt bij aan goede samenleving aangezien vermindering van faalkosten leidt tot vermindering van energieverspilling. Duurzaam dus! Daar staan wij voor.

Niet alleen de kwaliteit van het bouwwerk staat bij ons voorop, ook de kwaliteit van de communicatie richting onze klanten staat centraal, de dienstverlening. Kopers van een nieuwbouwwoning worden begeleidt van A tot Z. Voor woningcorporaties bieden we huurbegeleiding aan. Hoe precies? Dat staat een stukje verderop beschreven.

Onze andere specialiteit heeft te maken met samenwerken. Klomps Bouwbedrijf heeft al vele projecten gerealiseerd in Bouwteam verband of Design & Build & Maintain. Dit vraagt om nauwe samenwerking met zowel de opdrachtgever als onze ketenpartners. Meerdere malen hebben wij bewezen dit in huis te hebben!

1. Duurzaam (ver)bouwen
2. Koop- huur begeleiding
3. Bouwteam / Design & Build & Maintain

Duurzaam (ver)bouwen

Duurzaamheid is een hot item! En terecht. Maar wat is precies duurzaam? Een lange levensduur van een product, het effectief omgaan met energie of het hergebruik van materialen? Duurzaam is eigenlijk heel breed! Maar uiteindelijk is duurzaam ook het betaalbaar houden van een product. Elk ontwerp leggen we langs de meetlat van het energieverbruik. Onze spelregel hierin is: stap 1 “beperk de energievraag, dus goed isoleren”, stap 2 “gebruik duurzame energie (zon, wind of water)” en stap 3 “beperk het gebruik van fossiele brandstoffen”.

Daarnaast leidt het kiezen van het juiste materiaal, bijvoorbeeld gecertificeerde houten buitenkozijnen of hoogwaardige kwalitatieve materialen, tot een technische tijdsverlenging van het gebouw, dus ook duurzaam in tijd. Het circulair Bouwen!

Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om de bestaande gebouwen. Daarom adviseren wij u ook welke mogelijkheden er zijn om energiebesparingen of energieopbrengsten binnen uw bestaande woning te realiseren. Het na-isoleren van de spouw, het ontwerpen van zonnepanelen voor elektraverbruik, het gebruiken van zonnecollectoren voor warmwater of het voorzien van drievoudig glas zijn hier voorbeelden van. Wij offreren een passende duurzame oplossing die past binnen het gestelde budget en die voldoet aan de vereiste kwaliteit.

De oplossingen die wij u bieden moeten betaalbaar zijn en op termijn, doordat uw energieverbruik daalt of energieopbrengst toeneemt, zelfs geld opleveren. Duurzaamheid heeft in de afgelopen jaren verschillende stappen gezet en er zijn een scala aan begrippen te vinden. Dit zijn onze belangrijkste specialiteiten op het gebied van duurzaamheid:

CIRCULAIR BOUWEN
Circulair bouwen, betekent voor ons dat grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruikt moeten worden en maximaal hergebruikt kunnen worden. Afval is dé nieuwe grondstof. Daarbij is het gunstig om zo min mogelijk materiaal te gebruiken om een product te vervaardigen. Dat betekent voor ons dat we zoveel mogelijk aan de hand van de volgende strategieën het circulair bouwen in onze gebouwen willen inbrengen. Deze circulariteit kan vervolgens door middel van het instrument CPG ook meetbaar gemaakt worden.

Onze circulariteitsaspecten (strategieën), voortkomend uit Circulariteitsladder, zijn:
A. Vrijkomende materialen uit sloopwerkzaamheden opnieuw inzetten;
B. Het inzetten van nieuw aan te voeren hernieuwbare materialen;
C. Impact op milieu;
D. Lange levenscyclus: de kwaliteit en de levensduur van de woning;
E. De woning zelf en de onderdelen van deze woning zijn en blijven in de toekomst ook circulair.

Door het beantwoorden van deze 5 aspecten zullen wij onze gebouwen met behulp van het meetinstrument CPG het door ons gekozen circulaire visie toetsen en dus laten zien wat het milieu impact van onze gebouwen is voor nu en in de toekomst. Daarbij willen wij gewoon SMART zijn, door concrete materialen te benoemen en ook toe te passen.

NUL-OP-DE-METER WONINGEN
De afkorting NOM staat voor nul-op-de-(energie)meter. Dit betekent dat een woning zoveel energie opwekt als het nodig heeft voor het verwarmen van het huis, warm water en huishoudelijk elektriciteitsverbruik. NOM-woningen worden voorzien van een zeer goede luchtdichte en geïsoleerde schil, pv-panelen en een duurzame warmte-opwekker in de vorm van een lucht/water-warmtepomp. Hierdoor is het mogelijk dat de energiemeter aan het eind van het jaar op nul staat. De beperking van de energielasten scheelt uiteraard aanzienlijk in de woonlasten. Daarnaast heeft een NOM-woning een gezond en comfortabel binnenklimaat. In Terborg hebben we 22 NOM-woningen gerealiseerd en op Plan Kobus te Aalten 24 NOM-woningen (zie foto). In Vorden maken wij nu 119 bestaande huurwoningen NOM ready!

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
Energieneutraal bouwen wil zeggen dat het energieverbruik van het gebouw op jaarbasis gelijk is aan de energieopbrengst vanuit bijvoorbeeld PV-panelen. Duurzaam en energieneutraal leven is minstens zo comfortabel als leven in een regulier gebouw. Extra voordelen zijn een positieve bijdrage aan uw eigen gezondheid en het milieu.

Daarnaast worden de Europese richtlijnen met betrekking tot het milieuprofiel van uw woning steeds strenger. Bovendien zullen de kosten van het energieverbruik de komende jaren stijgen. Het (ver)bouwen van energie neutrale gebouwen is daarom, door het lagere energieverbruik, ook financieel aantrekkelijk. Duurzaam en energieneutraal bouwen zijn dus een investering voor de toekomst.

BREEAM-NL
BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Tijdens de realisatie van de Campus Sealing Valley in Aalten voor Beele Engineering B.V. hebben wij dit proces doorlopen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname, is een BREEAM-NL expert betrokken bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAM-credits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen. Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM-expert aangesteld, die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie, etc.).

Kortom: laat Klomps Bouwbedrijf maar meedenken! Wij hebben veel ervaring op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen en het renoveren en upgraden in duurzaamheid van bestaande woningen. Bij Klomps geldt: lever kwaliteit en zorg voor vakmanschap en vakkennis want op deze drie pijlers bouwen we een duurzaam en energie neutraal gebouw.

Koop/huurbegeleiding

Ellen van Hal - Bouwbedrijf Klomps

Als wij woningen verkopen, dan begeleiden we de kopers van A tot Z. Voor woningcorporaties bieden wij huurbegeleiding aan. Huurders krijgen dan begeleiding in het maken van keuzes op het gebied van hun keuken, sanitair en nog veel meer.

Koopbegeleiding

Maak kennis met Ellen. Ellen is onze klantbegeleidster, dit betekent dat ze jou als koper van een nieuwbouwwoning begeleidt van A tot Z. Tijdens een zogeheten installatiegesprek maak je kennis met Ellen en met onze aanpak. We inventariseren jouw wensen en lichten je in over het afwerkingsniveau van je woning. Ellen helpt je tijdens deze mooie periode bij het maken van keuzes en overwegingen. Tijdens de bouw van jouw huis is zij je contactpersoon  bij vragen over onder andere de gekozen wensen, de voortgang en het oplevermoment.

Huurbegeleiding

Leonie Rutgers - Bouwbedrijf KlompsDit is Leonie, Leonie begeleidt huurders van woningcorporaties tijdens de renovatie van hun huurwoning. Samen met team ComfortElkaar zorgen we voor een soepele overgang van oud naar nieuw. De bewoners van een huurcomplex krijgen van Leonie een renovatiekalender met informatie over de renovatie van hun woning. Tijdens een keukentafelgesprek lichten we de stappen van de kalender toe en geven we de huurder inzicht in deze overgang.

We verzorgen informatiebijeenkomsten en kijkmomenten zodat de woningcorporatie compleet ontzorgd wordt. Naast de fysieke contactmomenten krijgen huurders een app op hun telefoon waarmee ze tijdens de renovatie kunnen communiceren met Leonie.

Bouwteam / Design & Build & Maintain

Heb je grond beschikbaar waarop je wilt gaan bouwen en heb je hulp nodig bij de ontwikkeling van deze plannen? Of is er een deel van een gebouw waarmee je aan de slag wilt, maar je weet niet hoe? Vraag ons dan om mee te denken op dit gebied.

Een voorbeeld van planontwikkeling is dat we ons verdiepen in de vraag hoe we een kantoorpand kunnen verbouwen tot een serie woningen. Maar we kunnen ook een plan ontwikkelen voor een onbebouwd gebied in een stad of dorp en dat vervolgens vermarkten. De ontwikkeling van zulke plannen kan op eigen initiatief of op basis van jouw vraag.

Rozendaal, dorpsschool selectie (1)