Verbouw

Dinxperlo – van kerk tot woningen

Het kleine zaalkerkje te Dinxperlo is gebouwd in 1949 voor de Nederlandse Protestanten Bond (NPB). De kerk is uitgevoerd in de stijl van het traditionalisme van de Delftse School. Dit uit zich onder andere in de hoofdopzet van het volume (rechthoekig blok onder zadeldak) en het gebruik van baksteen. Het pand had van oorsprong authentieke stalen ramen en kozijnen. De kerk heeft een rechthoekige plattegrond, met aan de voorzijde een diep voorportaal. De voorgevel van de kerk heeft een sterk symmetrisch karakter. Het portaal en de erachter gelegen kopgevel van het hoofdvolume hebben een soortgelijke karakteristieke gevelcontour, versterkt door steunberen en uitkragingen. In eigen beheer en ontwikkeling van onze bouwgroep, is de NPB kerk te Dinxperlo verbouwd en opnieuw ingedeeld als twee-onder-één kap. Na algeheel onderhoud van de gevels en de daken is de woning aan de binnenzijde, met behoud van details, geheel opnieuw ingericht als twee ééngezinswoningen.