Nieuwbouw

Dinxperlo – Brede school DU’PLO

In opdracht van gemeente Aalten realiseerden we Bredeschool Duplo met een bibliotheek en een sporthal. De oppervlakte is meer dan 3.000 m² en de school is ontworpen door Wijbenga Tromp Architecten Adviseurs. De opdrachtgever gaf haar ambitie qua energiezuinig ontwerpen aan ons mee; een beduidend lagere EPC realiseren dan de eis conform bouwbesluit. Daarom is gekozen voor Frisse Scholen klasse B. Het gebouw is uitgevoerd met vloerverwarming in combinatie met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Tevens zijn er diverse maatregelen als waterbesparende kranen en toiletten, daglicht geregelde armaturen en bewegingsdetectie toegepast. Directe zonbelasting van gevels en daken worden voorkomen door oriëntatie van het gebouw, dak overstekken, een corridor op de verdieping en de toepassing van een lichte kleur dakbedekking.