Nieuwbouw

Aalten – Campus Sealing Valley Beele Engineering B.V.

In Aalten verrijst in opdracht van Beele Engineering de Campus Sealing Valley, een kennis- en trainingscentrum voor innovatieve oplossingen voor brand- en vluchtveiligheid. Behalve het kenniscentrum is er ook plek voor een R&D-centrum, kantoren, pilot plants en een productieruimte. In totaal gaat het om een ontwikkeling van 45.000 m2 naar een ontwerp van John Velthuis.

Achtergrond nieuwbouw
Beele Engineering is een zeer innovatief bedrijf dat wereldwijd opereert. Zij zijn nummer 1 als het gaat om superieure afdichtingstechnologie voor kabel- en buisdoorvoeringen. Deze afdichtingen zijn niet giftig en komen veel voor op cruiseschepen en de offshore sector. Daarnaast ontwikkelen zij brandwerende en gas-, rook- en waterdichte oplossingen die de veiligheid van mensen en installaties garanderen. Om haar producten verder te kunnen ontwikkelen en in de markt te zetten, heeft Beele ingezet op de ontwikkeling van het kenniscentrum, in de nabije omgeving van hun huidige locatie. Beele heeft daarvoor grond aangekocht bij de gemeente Aalten. Medio januari 2017 moeten de opstallen op deze grond gesloopt zijn, zodat direct daarna gestart kan worden met de nieuwbouw. De ontwikkeling gebeurt in drie fases.

Uitdagingen
De belangrijkste uitdaging van dit project is duurzaamheid. We zetten bij dit project in op een BREEAM Excellent certificering, een van de hoogst haalbare niveaus van duurzaamheid. We kijken daarbij naar het totaalplaatje van de ontwikkeling, waaronder naar thema’s als gezondheid, energiebesparing, afvalreductie en landgebruik. Om te komen tot de meest optimale inzet van duurzaamheid, werken we onder meer samen met specialisten op het gebied van subsidies, zodat de duurzaamheidscomponent niet alleen voordeel oplevert voor mens en milieu, maar ook voor de begroting. Lees hier meer over in de Casestudy van Beele Engineering B.V.