Overeenkomst getekend voor IKC in Leusden

Datum: 21 juli 2020

In Leusden hebben we een overeenkomst getekend om in bouwteam een IKC te ontwikkelen in de wijk Groenhouten in Leusden. Uiteindelijk zullen we op basis van een UAV-GC-contract de nieuwbouw realiseren. De huidige basisscholen De Hobbit en Het Kompas zullen dan plaatsmaken voor de nieuwbouw van 2.300 m2 BVO. Voor beide scholen wordt nieuwbouw in de vorm van een integraal kindcentrum (IKC) gerealiseerd waarin tevens een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gehuisvestigd worden.

Leusden, AI (3) IKC

De opdracht is om flexibele, functionele huisvesting te realiseren die duurzaam en aantrekkelijk is, goed te exploiteren en waarbij de gewenste huisvestingsprestaties tijdens de gebruiksperiode geborgd blijven. Tevens zal een gasloos gebouw worden gerealiseerd met de ambitie om deze energieneutraal te realiseren.

Leusden, AI (3) IKC

Het nieuwe gebouw wordt zorgvuldig ingepast in de omgeving met een functioneel en aantrekkelijk terreinontwerp. Voor het ontwerp van de school is er voor gekozen om deze van binnen naar buiten te ontwerpen waarbij aandacht is om qua sfeer en functionaliteit goed aan te sluiten op de doelgroep. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de inrichting van het buitenterrein als extra leerplek voor de kinderen.

Leusden, AI (3) IKC

Tijdens de bouw zal het gebouw van Het Kompas blijven functioneren. Het gebouw van De Hobbit zal worden gesloopt en de leerlingen zullen tijdelijk ergens anders worden ondergebracht. De ontwerpfase is inmiddels in volle gang. De start van de bouw is in september 2021 met een beoogde oplevering in oktober 2022.

Meer nieuws