Nieuwbouw 4 woningen te Deventer

Datum: 12 juli 2022

In week 26 zijn wij gestart met de realisatie van 4 woningen op plan Zandweerd te Deventer. De boorpalen zijn vandaag geboord en op hoogte afgewerkt.
Na de bouwvakvakantie worden de fundatiewerkzaamheden hervat.

De H-woningen worden aangesloten op het slim warmtenet van de gemeente Deventer.

Wat is het Slim Warmtenet Zandweerd?

Het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) is een gemeenschappelijke warmtevoorziening voor bestaande huizen in de wijk en de nieuwbouw in De Tuinen van Zandweerd. Het bestaat uit een warmtebron (restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta), een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water (naar de huizen) en koud water (terug naar de zuiveringsinstallatie) stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws