Renovatieconcept

Woningcorporaties staan voor een grote opgave om hun woningvoorraad te verduurzamen. Klomps Bouwbedrijf werkt vanuit haar kracht in duurzaam bouwen onder de naam ComfortElkaar in een ketensamenwerking intensief samen om een woning te voorzien van een hoger energielabel. Deze projectmatige renovatieprojecten hebben bovendien lagere woonlasten voor huurders als resultaat. We doen altijd nét iets meer om de opdrachtgever te ontzorgen en verzorgen ook de communicatie richting huurders gedurende het hele proces. Hiervoor hebben we een app waarmee huurders met hun vragen bij een medewerker van ons terecht kunnen. Met onze innovaties en initiatieven leveren we graag een bijdrage om de Achterhoek een zo duurzaam mogelijk karakter te geven!

Inloggen ComfortElkaar