-- Energieneutraal | Klomps Bouwbedrijf
Marknesse, 24 wooneenheden voorzijde_woningen (2)

Energieneutraal Bouwen

Geen energieverbruik!

Energieneutraal bouwen wil zeggen dat het energieverbruik van het gebouw op jaarbasis gelijk is aan de energieopbrengst vanuit bijvoorbeeld PV-panelen. Duurzaam en energieneutraal leven is minstens zo comfortabel als leven in een regulier gebouw. Extra voordelen zijn een positieve bijdrage aan uw eigen gezondheid en het milieu.

Daarnaast worden de Europese richtlijnen met betrekking tot het milieuprofiel van uw woning steeds strenger. Bovendien zullen de kosten van het energieverbruik de komende jaren stijgen. Het (ver)bouwen van energie neutrale gebouwen is daarom, door het lagere energieverbruik, ook financieel aantrekkelijk. Duurzaam en energieneutraal bouwen zijn dus een investering voor de toekomst.

Bekijk hier onze film over energieneutraal bouwen en wonen:

Voor onze energieneutrale woningen hebben wij een brochure opgesteld waarin de principes van energieneutraal bouwen worden uitgelegd en wat dit betekent voor de gebruiker. Neem contact met ons op en u ontvangt zo spoedig mogelijk deze informatie.

Daarnaast bieden wij onze klanten verschillende duurzaamheidsvarianten voor eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen aan waarmee maatgericht een woning of verbouw door onze klanten gekozen kan worden: www.optimumplus.nl. Deze varianten zijn door www.energiesprong.nl gepresenteerd aan diverse woningcorporaties in Nederland. 

Ulft, Bomenbuurt 39 woningen (1)

Ga naar Passief Bouwen

  • mobile_call
  • mobile_maps

Energieneutraal Bouwen