-- Samenwerken | Klomps Bouwbedrijf
Gaanderen, MFA gereed (9)

Samenwerken

In elk project waar specifieke eisen worden gesteld aan een organisatie waarmee een hoge ambitie (bijvoorbeeld optimale klantbediening, asbestsanering, minimale overlast, krappe planning, etc.) moet worden gerealiseerd, is een vergaande samenwerking tussen ketenpartners noodzakelijk.

In elk bouwproject (groot onderhoud, nieuwbouw of verbouw) is de samenwerking en de afstemming van werkzaamheden essentieel. Er komen verschillende disciplines, zoals sloopwerk, tegelwerk, installatie, schilderwerk, etc. bij elkaar en deze zullen optimaal in een lean planning uitgevoerd moeten worden.

Door de jaren heen hebben wij veel ervaring opgedaan in samenwerking met vaste partners. Hierdoor reduceren de faalkosten en kunnen we een scherpe aanbieding neerleggen.

Onze ketenpartners werken samen op de bouwplaats, helpen elkaar in de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden en zijn gespecialiseerd in de communicatie naar de klanten.

Ga naar Partners

Opleiden

Certificering

Werken bij Klomps (Vacatures)

  • mobile_call
  • mobile_maps

Samenwerken