-- Beheer en Onderhoud | Klomps Bouwbedrijf
Aalten, plan kobus fase 2 bewerkt

Beheer en Onderhoud

Per september 2017 heeft Klomps Bouwbedrijf een bedrijfsleider Beheer en Onderhoud in dienst (Richard Rietberg). Om de werkzaamheden die Klomps Bouwbedrijf op het moment uitvoert in zowel de burger- als utiliteitsbouw te versterken, wordt er een tak Beheer en Onderhoud opgezet. Naast het ontwikkelen en realiseren van gebouwen is het daardoor ook mogelijk om een dienstverlenende functie aan te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan dagelijks onderhoud, meerjaren onderhoud en transformaties van bestaande gebouwen.

- Dagelijks onderhoud. Inzet gekwalificeerd personeel dat voor u tegen een vooraf overeengekomen tarief onderhoudsklussen uitvoert.
- Meerjaren onderhoud. Adviseren, begeleiden en uitvoeren van totaal onderhoud van gebouwen. Klomps Bouwbedrijf zal er zorg voor dragen dat uw vastgoed na realisatie nog zeker 25 jaar in goede conditie blijft. Daardoor kunt u zich bezig houden met uw kernactiviteiten. Klomps Bouwbedrijf zorgt ervoor dat uw vastgoed er netjes bij blijft staan.
- Transformaties. Onze wereld verandert steeds sneller. Opdrachten en diensten vragen een andere invulling van uw vastgoed. Klomps Bouwbedrijf kan de veranderde vraag adequaat met u en voor u invullen.
- Zorgvraagstukken. Door vergrijzing en veranderde regelgeving die elkaar snel opvolgen, dient u snel te schakelen. Dit vraagt met regelmaat dat wij activiteiten uitvoeren in de bewoonde omgeving. Hiervoor is een dienstverlenende aanpak nodig. Onze medewerkers zijn dit gewend, wat betekent dat Klomps Bouwbedrijf u daarbij totaal zal ontzorgen.
- Energievraagstukken. Ons veranderende klimaat vraagt om anders met energie om te gaan.
Energiebronnen als zon en wind worden steeds belangrijker. In combinatie met isolerende maatregelen zal dit naast milieuwinst, meer comfort en financiële voordelen opleveren. Klomps Bouwbedrijf kan u naast het technisch uitvoeren van maatregelen, adviseren over de voor u meest economische energieleverancier.

De meeste uitvragen met betrekking tot Beheer en Onderhoud worden middels een UAV-GC contract in de markt gezet. Daar voorheen onderhoud een sluitstuk was, is onderhoud tegenwoordig het vertrekpunt. Daarbij staan wij aan de vooravond van een circulaire economie. Circulair bouwen is toekomst.

 

 

logo_ComfortElkaar_FC.JPG

 

De projecten met betrekking tot Beheer en Onderhoud zullen wij gaan uitvoeren onder ons nieuwe Renovatieconcept ComfortElkaar. Zowel onze eigen mensen als de medewerkers van onze partners die bij de mensen over de vloer komen om werkzaamheden uit te voeren, zullen in kleding rondlopen van ComfortElkaar! 

  • mobile_call
  • mobile_maps

Beheer en Onderhoud