klomps_header_001

Braamt - 16 NOM-woningen

Projectnaam

  

16 NOM-woningen Braamt - OptimumPlus

 

Projectlokatie

    

Braamt

Omvang

 

16 woningen

Opdrachtgever

 

Plavei

Architect 

 

ARX

Aanvangsdatum 

 

2018

Opleverdatum 

 

mei 2019

Aanbestedingswijze 

 

 

Dit stukje openbaar gebied is op basis van circulariteit ingericht. Dit betekent onder andere dat deze circulaire keuzes gemaakt zijn voor dit project:

- keuze voor het C4C-concept als straatstenen waarbij de afweging is gemaakt tussen circulair en duurzaam, uitstraling en kosten. Het C4C-concept kwam hierbij als beste keuze naar voren. (onderzoek uitgevoerd door NTP);
- er is een combinatie Stratenmakers Braamt opgezet waarbij de stratenmakers uit Braamt zelf de straat bestraten (lokale betrokkenheid, CO2-reductie);
- aanleg van een waterinfiltratiezone met speelzone waar jong en oud samen kunnen komen in de buurt (sociale duurzaamheid);
verplaatsen van de bomen in de waterinfiltratiezone in plaats van deze te kappen;
- hergebruik van betonstraatstenen binnen het zelfde project (CO2-reductie door just-in-time delivery; geen opslag, geen vervoer maar op de locatie zelf direct hergebruikt, hergebruik materialen/upgraden materiaal);
- bankjes voor de huizen worden gemaakt van uitkomende betonbanden (zichtbare circulaire toepassingen, hergebruik/upgraden materialen).

Al met al een project waar alle facetten van het huidige bouwen in terugkwam. Archeologie, ecologie en milieu, flora en fauna en energiegebruik.

Bron: https://www.ntpgroep.nl/projecten/circulair-bouwteam-graaf-hendrickstraat-braam/

  • mobile_call
  • mobile_maps

Braamt - 16 NOM-woningen