-- Maatschappelijk | Klomps Bouwbedrijf
Gaanderen, MFA gereed (10)

Maatschappelijk

Woningcorporaties - Woningcorporaties hebben een maatschappelijke functie binnen haar regio. Deze maatschappelijke functie houdt onder andere in het ontwikkelen en realiseren van goede, duurzame en betaalbare huurwoningen. Bij het zoeken naar verbeteringen van het bestaande vastgoed, naar duurzame oplossingen voor de woningen, naar duurzame samenwerking en naar de optimalisatie daarvan, worden wij steeds vaker door woningcorporaties gevraagd om in een vroeg stadium een totaal oplossing voor de betreffende sociale huisvesting aan te bieden. Dit resulteert in het winnen van prijsvragen waarin wij als aanbiedende partij een product (groot onderhoud, (vervangende) nieuwbouw of renovatie) inclusief prijs voor de ontwikkeling, de realisatie en het beheer neerleggen conform de door woningcorporatie gestelde kwaliteit- en duurzaamheidseisen.

Dat betekent dat wij een totaal-aanbieder zijn in zowel het beheersen van het proces met en voor de klant, als voor de uitwerking van het plan tot uiteindelijk het beheren van het produkt. Van Wieg tot Wieg. Deze kennis wordt optimaal ingezet in reguliere aanpakken zoals een bouwteam of aanbestedingen. Kortom welke aanpak ook gekozen wordt: Klomps denkt graag met u mee aan die nieuwe toekomst.

Ga naar projecten woningcorporaties

Onderwijs - De afgelopen vijf jaar hebben wij meer dan tien onderwijsgebouwen in zowel verbouw als nieuwbouw gerealiseerd. Uit deze ervaring weten wij dat flexibel denken en bouwen belangrijke items zijn als het gaat om het ontwikkelen en realiseren van een onderwijsgebouw. Wisselingen in leerlingenaantallen en onderwijsconcepten die veranderen kunnen aangepaste eisen stellen aan de lesruimten. Door in een vroeg stadium te participeren kan Klomps snel in het voortraject inzicht geven in de vorm, de uitvoering en de kosten. Resultaat is uiteindelijk een zo inzichtelijk mogelijke, efficiënte uitvoering en een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw voor het onderwijs. Klomps denkt graag mee met schoolbesturen, onderwijs- en overheidsinstellingen. Goed onderwijs zorgt voor een betere toekomst. Klomps bouwt graag met u mee aan die toekomst...

onderwijs verschillende foto's
Ga naar projecten onderwijs

Zorg - Klomps Bouwbedrijf heeft verschillende zorginstellingen, zorgwoningen, aanleunwoningen, dagopvang- en activiteitencentra gerealiseerd. De brede kennis die met betrekking tot aangepast en duurzaam bouwen, de know-how van omvangrijke technische installaties als domotica-systemen en complexe temperatuurbeheersing, is bij Klomps Bouwbedrijf ruimschoots aanwezig. Door in een vroeg stadium te participeren kan Klomps snel in het voortraject inzicht geven in de vorm, de uitvoering en de kosten. Het resultaat is uiteindelijk een zo inzichtelijk mogelijke en efficiënte uitvoering en een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw voor de zorgsector.

Ga naar projecten zorg

Cultuur, Sport & Recreatie - In het moderne bestaan moet er ook ruimte zijn voor vrije tijd, sport en ontspanning. Hierbij valt vanuit ons perspectief te denken aan een kulturhus, recreatiewoning maar ook aan een jeugdherberg, een evenementenhal of een sportaccommodatie.

Met de ervaring van Klomps Bouwbedrijf en uw eigen ideeën is alles mogelijk en wordt alles uitgevoerd naar uw wens. Of het nu gaat om een complex bouwwerk, een verbouwing of kleine aanpassing, neem gerust contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden en adviseren u omtrent de stappen die gezet moeten worden. Door onze ervaring kunnen we u een goede basis bieden voor het uitwerken van uw ideeën en voor het meedenken over mogelijke alternatieven. We voeren het bouwproject uit volgens een strikte planning waarbij we rekening houden met uw wensen. Uiteindelijk moet u tijdig kunnen genieten van de rust en ontspanning.

“Samen bouwen aan uw toekomst!” betekent dat we van begin af met u meebouwen om uw wensen te realiseren.

Bredevoort, Kulturhus 1

 

  • mobile_call
  • mobile_maps

Maatschappelijk

Woningcorporaties - Woningcorporaties hebben een maatschappelijk functie binnen haar regio. Deze maatschappelijk functie houdt onder andere in het ontwikkelen en realiseren van goede, duurzame en betaalbare huur woningen. Bij het zoeken naar verbeteringen van het bestaande vastgoed, naar duurzame oplossingen voor de woningen, naar duurzame samenwerking en naar de optimalisatie daarvan, worden wij steeds vaker door woningcorporaties gevraagd om in een vroeg stadium een totaal oplossing voor de betreffende sociale huisvesting aan te bieden.

Onderwijs - De afgelopen vijf jaar hebben wij meer dan tien onderwijsgebouwen in zowel verbouw als nieuwbouw gerealiseerd. Uit deze ervaring weten wij dat flexibel denken en bouwen belangrijke items zijn als het gaat om het ontwikkelen en realiseren van een onderwijsgebouw. Wisselingen in leerlingenaantallen en onderwijsconcepten die veranderen kunnen aangepaste eisen stellen aan de lesruimten. Door in een vroeg stadium te participeren kan Klomps snel in het voortraject inzicht geven in de vorm, de uitvoering en de kosten. Resultaat is uiteindelijk een zo inzichtelijk mogelijke, efficiënte uitvoering en een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam gebouw voor het onderwijs.

Zorg - Klomps Bouwbedrijf heeft voor verschillende zorginstellingen zorgwoningen, aanleunwoningen, dagopvang- en activiteitencentra gerealiseerd. De brede kennis die met betrekking tot aangepast en duurzaam bouwen, de know-how van omvangrijke technische installaties als domotica-systemen en complexe temperatuurbeheersing is bij Klomps Bouwbedrijf ruimschoots aanwezig.

Cultuur, Sport & Recreatie - In het moderne bestaan moet er ook ruimte zijn voor vrije tijd, sport en ontspanning. Hierbij valt vanuit ons perspectief te denken aan een kulturhus, recreatiewoning maar ook aan een jeugdherberg, een evenementenhal of een sportaccommodatie.