-- Activiteiten | Klomps Bouwbedrijf
Heerenberg, Debo pand bewerkt

Activiteiten

De activiteiten van Klomps Bouwbedrijf zijn onderverdeeld in vier gebieden waarop wij actief zijn. Deze gebieden zijn: woningbouw, onderhoud/renovatie/restauratie, zakelijk en maatschappelijk. Binnen deze gebieden voeren wij diverse activiteiten uit op het gebied van nieuwbouw, verbouw, projectontwikkeling, renovatie, groot onderhoud en restauratie.

Door het neerzetten van een breed scala aan activiteiten ontstaat er over en weer kennisdeling, kennisverbreding en kennistoepassing. Wij als bouwbedrijf willen een continue groei op het gebied van vakkennis bewerkstelligen. Hiermee blijven wij feeling houden met de markt voor zowel de product- als procesontwikkeling met als doel optimale klantbediening.

Kwaliteit en vakmanschap zijn daarbij onze sleutelwoorden!

Ga naar Woningbouw

Zakelijk

Maatschapppelijk

Onderhoud/renovatie/restauratie

  • mobile_call
  • mobile_maps

Activiteiten